Харилцагч бүртгэх

Хүсэлт хүлээн авах

Мэдээлэл оруулах

Зураг оруулах

Гэрээ байгуулах

Бүртгэл дуусна

Эрхэм Танд Голомт банкны онлайн үйлчилгээг сонгосонд талархал илэрхийлье.

ГОЛОМТ БАНКИНД ДАНСГҮЙ БОЛ:

 • Танд шинээр харилцах данс нээгдэнэ.
 • Танд SOCIALPAY үйлчилгээний эрх нээгдэнэ.
 • Танд интернэт банкны эрх нээгдэнэ.
  • Өдөрт 500,000 төгрөг хүртэлх гүйлгээ хийх боломжтой. /зөвхөн Голомтын данс хооронд/
  • Шинээр хадгаламж нээх боломжтой.

ГОЛОМТ БАНКИНД ДАНСТАЙ БОЛ:

 • Танд SOCIALPAY үйлчилгээний эрх нээгдэнэ.
 • Танд интернэт банкны эрх нээгдэнэ.
  • Өдөрт 500,000 төгрөг хүртэлх гүйлгээ хийх боломжтой. /зөвхөн Голомтын данс хооронд/
  • Шинээр хадгаламж, харилцах данс нээх боломжтой.
  • Бүх дансныхаа үлдэгдэл хуулга харах гэх мэт банкны бусад үйлчилгээ авч болно.
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР
ХУР төрийн мэдээлэл солилцооны систем
Таны хувийн мэдээллийг дижитал гарын үсэг ашиглан баталгаажуулах болно.
© Golomt Bank, All rights reserved